Object

Title: Historical background of the principle vim vi repellere licet in Polish criminal law – evolution of justification of self-defence ; Historia obowiązywania zasady vim vi repellere licet w polskim prawie karnym – ewolucja kontratypu obrony koniecznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Historical background of the principle vim vi repellere licet in Polish criminal law – evolution of justification of self-defence  
Historia obowiązywania zasady vim vi repellere licet w polskim prawie karnym – ewolucja kontratypu obrony koniecznej

Alternative title:

Historical background of the principle vim vi repellere licet in Polish criminal law – evolution of justification of self-defence

Creator:

Czechowska, Monika

ORCID:

0000-0001-8070-6094

Subject and Keywords:

principle vim vi repellere licet   justification in law   self-defence   circumstances excluding unlawfulness   criminal law   evolution of the concept   history of law   Historical-legal method   legal method   historical method   formal-dogmatic method  
zasada vim vi repellere licet   kontratyp   obrona konieczna   okoliczności wyłączające bezprawność   prawo karne   ewolucja pojęcia   historia prawa   metoda historyczno-prawna   metoda prawna   metoda historyczna   metoda formalno-dogmatyczna

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

This article aims to study of the influence of the Roman principle vim vi repellere licet, according to which “it is lawful to repel force with force”, on the evolution of justification of self-defense in Polish penal codifications. The author, using the historical-legal and formal-dogmatic method, analyzes both art. 21 Makarewicz’s Code (introduced by ordinance of the President of the Republic of 11 July 1932), as well as art. 22 Andrejev Code (Act of 19 April 1969 – Penal Code) and art. 25 of the currently applicable Penal Code (Act of 6 June 1997 – Penal Code). In conclusion, the author comes to the conclusion that the currently binding institution of self-defense has the widest scope of normalization, which results from the fact that it draws not only on the solutions of previous codes, but also introduces institutions previously unknown to Polish criminal law  

Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie wpływu rzymskiej zasady vim vi repellere licet, zgodnie z którą „siłę można odeprzeć siłą”, na kształtowanie się kontratypu obrony koniecznej w polskich kodyfikacjach karnych. Autorka, posługując się metodą historyczno-prawną oraz formalno-dogmatyczną, dokonuje analizy zarówno art. 21 kodeksu Makarewicza (wprowadzonego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r.), jak i art. 22 kodeksu Andrejewa (ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny) oraz art. 25 obecnie obowiązującego kodeksu karnego (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny). W konkluzji autorka dochodzi do przekonania, że obecnie obowiązująca instytucja obrony koniecznej ma najszerszy zakres normowania, a to z tego względu, iż czerpie nie tylko z rozwiązań poprzednio obowiązujących kodeksów, ale także wprowadza instytucje nieznane dotąd polskiemu prawu karnemu

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107050   ISSN 2450-3932

DOI:

doi:10.34616/fiuw.2019.1.27.37

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 1

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Feb 17, 2020

Number of object content hits:

1 595

Number of object content views in PDF format

1703

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/115608

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information