Object

Title: Intangible assets in the calculation of transfer pricing – background considerations the BEPS project ; Wartości niematerialne w kalkulacji cen transferowych – uwagi na tle projektu BEPS

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Intangible assets in the calculation of transfer pricing – background considerations the BEPS project  
Wartości niematerialne w kalkulacji cen transferowych – uwagi na tle projektu BEPS

Alternative title:

Intangible assets in the calculation of transfer pricing – background considerations the BEPS project

Creator:

Lipniewicz, Rafał

ORCID:

0000-0002-2171-9415

Subject and Keywords:

transfer pricing   BEPS   intangible assets  
ceny transferowe   BEPS   wartości niematerialne

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Transfer pricing rules, which are used for tax purposes, are concerned with determining the conditions (including the price) for transactions within an capital groups resulting in the allocation of profits to group members. New OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations provide guidance specially tailored to determining arm’s length conditions for transactions that involve the use or transfer of intangibles. This article deals with the crucial aspects of intangibles in a transfer pricing context, and its impact on business risk  

Zasady dotyczące cen transferowych, które są stosowane do celów podatkowych, dotyczą ustalania warunków (w szczególności ceny) dla transakcji zawieranych w ramach grup kapitałowych, skutkujących alokacją zysków do poszczególnych członków grupy. Nowe wytyczne OECD dotyczące cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych dostarczają wskazówek interpretacyjnych do określania warunków rynkowych dla transakcji obejmujących wykorzystywanie lub transfer wartości niematerialnych. W artykule omówiono kluczowe aspekty wartości niematerialnych w kontekście cen transferowych i ich wpływ na ryzyko biznesowe

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107069   ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.2.44.57

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 2/2019, s. 44-57

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Feb 17, 2020

Number of object content hits:

576

Number of object content views in PDF format

590

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/112244

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information