Object

Title: The role of customs duty in a country’s economic growth, with particular focus on contemporary times ; Rola cła w rozwoju gospodarczym kraju ze szczególnym uwzględnieniem czasów współczesnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The role of customs duty in a country’s economic growth, with particular focus on contemporary times  
Rola cła w rozwoju gospodarczym kraju ze szczególnym uwzględnieniem czasów współczesnych

Alternative title:

The role of customs duty in a country’s economic growth, with particular focus on contemporary times

Creator:

Machalica-Drozdek, Katarzyna

ORCID:

0000-0002-7539-4134

Subject and Keywords:

customs   public levy   economic growth   European Union  
cło   danina publiczna   rozwój gospodarczy   Unia Europejska

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The institution of customs duty is one of the oldest public levies collected when goods cross the customs border of a settlement or state. It has evolved over the centuries, which at the turn of the twentieth and twenty-first century resulted in reduced customs burden in trade with third countries. As a consequence, it is much harder for entities importing goods to pay taxes on imported goods than to pay customs duties. At present, European Union customs policy is aiming at facilitating foreign trade, which is embodied in the implementation of information instruments that are supposed to accelerate customs clearance  

Instytucja cła stanowi jedną z najstarszych danin publicznych pobieranych od towarów z tytułu przekroczenia przez towar granicy celnej osady czy państwa. Na przestrzeni wieków przeszło znaczną ewolucję, czego skutkiem na przełomie XX i XXI w. było zmniejszeniem obciążeń celnych w obrocie z państwami trzecimi. W efekcie większym obciążeniem dla podmiotów dokonujących importu towarów jest konieczność uiszczenia należności podatkowych z tytułu importu towarów aniżeli należności celnych. W chwili obecnej polityka celna prowadzona przez Unię Europejską zmierza w kierunku usprawnienia obrotu towarowego z zagranicą, czego wyrazem jest rozpoczęty proces wprowadzenie instrumentów informatycznych mających na celu przyspieszenie dokonywanych odpraw celnych

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107067   ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.2.7.25

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 2/2019, s. 7-25

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Feb 17, 2020

Number of object content hits:

2 531

Number of object content views in PDF format

2757

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/112242

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information