Object

Title: Publiczny czy prywatny? Rozważania o charakterze podmiotów gospodarczych w perspektywie międzynarodowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Publiczny czy prywatny? Rozważania o charakterze podmiotów gospodarczych w perspektywie międzynarodowej

Alternative title:

Public or private? Considerations on the nature of business organizations from an international law’s perspective

Creator:

Dąbrowski, Michał

Subject and Keywords:

constitutional law   international law   law   state immunity   public legal nature   private legal nature   business entity   legal entity  
prawo konstytucyjne   prawo międzynarodowe   prawo   immunitet państwa   charakter prawny   podmiot gospodarczy   osoba prawna   Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości   Wielka Brytania   Anglo – Iranian Oil Company   Iran   Persja

Abstract:

The scope of this work covers the problem of determining legal nature of business entities. Author’s consideration is based on the international law and the case in ICJ between United Kingdom and Anglo – Iranian Oil Company. This particular case law reveals potential criteria which should be applied during determining the legal nature of an entity. These criteria are further compared to both EU and Polish law. Lastly, the article covers the international law institution of state immunity; similarities between immunity and the way of determining nature of business entities allow to propose new solutions – potentially applicable in the Polish constitutional jurisprudence and practice  
Artykuł obejmuje swoim zakresem tematycznym zagadnienie praktycznego określania charakteru prawnego podmiotów gospodarczych. Refleksja na powyższy temat dokonana zostaje z uwzględnieniem kontekstu międzynarodowo prawnego, za punkt wyjścia przyjmując spór przed MTS dotyczący Anglo – Iranian Oil Company. Na podstawie kazusu wyłania się zarys potencjalnych kryteriów, które należy brać pod uwagę, przy ocenianiu charakteru prawnego podmiotu. Następnie w ten sposób wyprowadzone kryteria zostają zestawione ze współczesnym prawodawstwem unijnym oraz polskim. Na koniec opisana zostaje instytucja prawa międzynarodowego jaką jest immunitet państwa; na podstawie podobieństw pomiędzy zagadnieniem immunitetu a omawianym tematem wyłaniają się propozycje potencjalnych rozwiązań, które można w przyszłości przyjąć w polskiej praktyce prawa konstytucyjnego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bernaczyk, Michał (1979- ). Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Składowski, Konrad (1971- ). Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
ebook

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:104511

DOI:

10.34616/23.19.152

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 152)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Dec 23, 2019

Number of object content hits:

31

Number of object content views in PDF format

39

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/108808

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information