Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Osobowość prawna w sferze stosunków gospodarczych – wybrane zagadnienia konstrukcyjne

Alternative title:

Chosen Aspects of Juridical Personality in Business Relations

Creator:

Skory, Maciej

ORCID:

0000-0002-1116-3169

Subject and Keywords:

podmiotowość prawna ; zdolność czynności prawnych ; osoba fizyczna ; osoba prawna ; podmioty gospodarcze ; Wielka Brytania ; Polska ; osobowość w prawie gospodarczym ; prawo spółek ; prawo prywatne ; historia i uzasadnienie osobowości ; teorie osobowości

Abstract:

Celem artykułu jest omówienie pojęcia osobowości prawnej w obszarze prawa gospodarczego. W pierwszej części opracowania omówione zostały zagadnienia historyczne, w tym przede wszystkim postrzeganie odmiennej od człowieka podmiotowości prawnej w prawie rzymskim czy prawie wieków średnich oraz rozwój konstrukcji samodzielnego bytu prawnego w prawie publicznym, a następnie jego adaptacja w sferę stosunków gospodarczych. Sporo miejsca zajmuje także przybliżenie ewolucji podmiotowości prawnej w Wielkiej Brytanii. W dalszej części opracowania analizie poddano pojęcie osobowości prawnej w obecnie obowiązującym prawie polskim. Szczegółową egzegezę art. 33 kodeksu cywilnego uzupełniają rozważania dotyczące społecznego postrzegania osoby prawnej, utylitarny charakter tego fenomenu oraz doktrynalne konstrukcje stosowane przy rozbiorze pojęć związanych z funkcjonowaniem osób prawnych wskazano także na cechy konstrukcyjne osoby prawnej występującej w obrocie gospodarczym, w tym określoną strukturę, nazwę (firmę), sposób wiązania (przyporządkowania) działań osób fizycznych do abstrakcyjnej konstrukcji osobowości prawnej. W dalszej kolejności omówiono rodzaje osób prawnych, a także zakres zdolności prawnej tego rodzaju osób. W krótkim podsumowaniu w sposób syntetyczny wskazane zostały kluczowe elementy konstrukcji osobowości prawnej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bernaczyk, Michał (1979- ). Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Składowski, Konrad (1971- ). Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

ebook

Identifier:

ISBN 978-83-66066- (druk) ; ISBN 978-83-66066- (online)

DOI:

10.34616/23.19.151

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 152)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm