Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dobra osobiste osoby prawnej na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego

Alternative title:

Local self-government unit as an example of juridical persons claiming personal rights

Creator:

Baran, Tomasz

Subject and Keywords:

dobra osobiste   samorząd terytorialny   osoba prawna

Abstract:

Artykuł porusza tematykę dóbr osobistych osób prawnych, w szczególności odniesienie tej konstrukcji do jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej części autor omawia rozwój tej instytucji w Europie i na ziemiach polskich oraz konstytucyjne podstawy jej stosowania. Druga część tekstu wymienia katalog dóbr osobistych w odniesieniu do szczególnych osób prawnych jakimi są jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawia specyfikę ich stosowania. W praktyce polskich sądów ujawniła się według autora niebezpieczna tendencja do nadużywania przepisów o ochronie dóbr osobistych w procesach pomiędzy jednostkami samorządu takimi jak gmina czy powiat. Trzecia część tekstu przywołuje istotne dla tego tematu wypowiedzi Sądu Najwyższego, który omawianą tendencję zauważa i krytykuje

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bernaczyk, Michał (1979- ). Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Składowski, Konrad (1971- ). Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook

Identifier:

ISBN 978-83-66066- (druk)  
ISBN 978-83-66066- (online)

DOI:

10.34616/23.19.150

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 152)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm