Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wstęp

Alternative title:

The Legal Entity as a Premise for Enforcement of Fundamental Rights

Subject and Keywords:

Konstytucja RP ; konstytucjonalizm ; prawa konstytucyjne ; sfera publiczna ; sfera prywatna ; wolność działalności gospodarczej ; własność prywatna ; Skarb Państwa ; spółki kapitałowe ; interwencjonizm ; jawność ; prawo do informacji publicznej ; ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ; prawo UE ; zamówienia publiczne ; osobowość prawna ; spółka akcyjna ; Trybunał Konstytucyjny ; skarga konstytucyjna ; Europejski Trybunał Praw Człowieka ; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Abstract:

Niniejsza książka omawia problem klasyfikowania osoby prawnej jako publicznej bądź prywatnej, a przez to uprawnionej do ochrony konstytucyjnych praw podmiotowych w Polsce. W polskim prawie konstytucyjnym nie zaproponowano wyraźnej koncepcji pozwalającej sklasyfikować osobę prawną, zwłaszcza o kapitale mieszanym, jako podmiot konstytucyjnych wolności lub praw. W książce przeanalizowano praktykę polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz zagranicznych sądów i trybunałów, która może pozwolić wyklarować konstytucyjny status takich podmiotów

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bernaczyk, Michał (1979- ). Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Składowski, Konrad (1971- ). Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

ebook

Identifier:

ISBN 978-83-66066- (druk) ; ISBN 978-83-66066- (online)

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 152)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm