Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Spółdzielnia socjalna ‒ reintegracją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych

Alternative title:

Social cooperative ‒ social and professional integration of people with disabilities

Creator:

Kordik, Anna

ORCID:

0000-0001-8784-668X

Subject and Keywords:

niepełnosprawność ; readaptacja zawodowa ; integracja społeczna ; integracja zawodowa ; centra aktywności ; zatrudnienie

Abstract:

Przedmiotem omówienia jest społeczna reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych form działania spółdzielni socjalnych, centr integracyjnych oraz zakładów aktywności zawodowej, które mają za cel wspomóc osoby niepełnosprawne w readaptacji społeczno- zawodowej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta (1961- ). Red. ; Kocowski, Tadeusz (1951- ). Red. ; Paplicki, Mateusz. Red. ; Zacharko, Lidia. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-79-3 (druk) ; ISBN 978-83-66066-80-9 (online)

DOI:

10.34616/23.19.140

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 151)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Spółdzielnie socjalne ...

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm