Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Menedżer zarządzania rehabilitacją remedium na wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością

Alternative title:

Manager of rehabilitation management remedy for social exclusion people with disabilities

Creator:

Filaber, Joanna

ORCID:

0000-0002-3731-2679

Subject and Keywords:

rehabilitacja ; niepełnosprawność ; zarządzanie rehabilitacją ; menedżer rehabilitacji ; wykluczenie społeczne

Abstract:

W Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje rozbudowany system orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy, który jest podstawą w ubieganiu się o konieczne świadczenia i rehabilitację ‒ niestety jest to system rozproszony. Tym samym organizacja systemu zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością obejmuje złożone trzy systemy ubezpieczeniowe, odrębną rehabilitację społeczną i zawodową, nadto oddzieloną od pozostałych aspektów rehabilitacji aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością. W tym stanie prawnym oraz wobec oczekiwań osób, które w wyniku różnych zdarzeń losowych stały się niepełnosprawne lub u których nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia, uniemożliwiając im dalszą aktywność zawodową lub społeczną, niezbędne stało się przygotowanie procesu kompleksowej rehabilitacji dającej szansę powrotu do aktywności społecznej i zawodowej. W ramach procesu kompleksowej rehabilitacji kluczowe stało się także przygotowanie kadry, która dzięki koordynacji działań rehabilitacji, będzie wsparciem dla osób z niepełnosprawnością, dając im realną szansę powrotu do aktywności społecznej i zawodowej. Celem artykułu jest przedstawienie nowego modelu kształcenia menedżera do spraw zarządzania rehabilitacją w ramach systemu kompleksowej rehabilitacji w RP

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta (1961- ). Red. ; Kocowski, Tadeusz (1951- ). Red. ; Paplicki, Mateusz. Red. ; Zacharko, Lidia. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-79-3 (druk) ; ISBN 978-83-66066-80-9 (online)

DOI:

10.34616/23.19.137

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 151)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Spółdzielnie socjalne ...

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm