Object

Title: Orzekanie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przez lekarzy orzeczników

PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Disability and disability degree assessment by medical examiners

Creator:

Drobnik, Jarosław ; Paplicki, Mateusz ; Susło, Robert

ORCID:

0000-0001-5472-1485 ; 0000-0002-4169-9298 ; 0000-0002-2680-7617

Abstract:

Ustalenie definicji oraz skali występowania niepełnosprawności w społeczeństwie napotyka na liczne trudności metodologiczne i praktyczne ‒ w szczególności kryteria niepełnosprawności biologiczne i formalno-prawne nie pokrywają się. Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania różnego rodzaju ulg i uprawnień i dlatego może być postrzegane przez część społeczeństwa jako atrakcyjne. Z tego względu postępowanie w tym zakresie jest w Polsce sformalizowane, niemniej kluczowa pozostaje w nim rola odpowiednio przeszkolonego lekarza, co znajduje swoje odbicie w strukturze i organizacji pracy powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Występuje wiele różnic proceduralnych w przebiegu postępowania prowadzonego w przypadku osób, które ukończyły 16. rok życia, i osób młodszych, czyli w orzekaniu ‒ odpowiednio ‒ o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego albo lekkiego, oraz niepełnosprawności. Wniosek o wydanie orzeczenia rozpatruje co najmniej dwuosobowy skład orzekający. Przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz, specjalista w dziedzinie odpowiedniej do choroby zasadniczej, która jest podstawą wniosku. Naruszenie sprawności organizmu uważa się za okresowe, jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia, albo trwałe, gdy stan zdrowia nie rokuje poprawy

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta (1961- ). Red. ; Kocowski, Tadeusz (1951- ). Red. ; Paplicki, Mateusz. Red. ; Zacharko, Lidia. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:99633 ; ISBN 978-83-66066-79-3 (druk) ; ISBN 978-83-66066-80-9 (online)

DOI:

10.34616/23.19.136

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 151)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Nov 4, 2020

In our library since:

Dec 2, 2019

Number of object content hits:

115

Number of object content views in PDF format

68

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/108415

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information