PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polska pomoc humanitarna dla ofiar konfliktów zbrojnych na obszarze Bliskiego Wschodu w latach 2015-2017

Creator:

Tomasz R. Dębowski

Subject and Keywords:

pomoc humanitarna ; uchodźcy ; Bliski Wschód ; jezydzi ; chrześcijanie

Abstract:

Artykuł przybliża problematykę polskiej pomocy humanitarnej dla ofiar konfliktów na Bliskim Wschodzie, w latach 2015-2017. Przyjęta cezura obejmuje okres od wprowadzenia w urząd premiera Beaty Szydło, do powierzenia tego stanowiska Mateuszowi Morawieckiemu. Oglądowi poddano również działania podejmowane jeszcze przez rząd Ewy Kopacz, które realizowane były do końca 2015 r. Przedłożony tekst ma układ podmiotowy. Artykuł otwierają rozważania, które prezentują stosunek premierów Szydło i Morawieckiego, ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, prezydenta Andrzeja Dudy, a także czołowych polityków ugrupowań rządzących do sprawy pomocy humanitarnej dla ofiar konfliktów na Bliskim Wschodzie. W kolejnym fragmencie dokonano przeglądu inicjatyw rządowych na rzecz potrzebujący w tym regionie, a w części trzeciej aktywności na tym polu realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe (m. in. Polska Akcja Humanitarna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Caritas Polska).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017/2018

Resource Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2300-4282

Language:

pol

Is part of:

Dyplomacja i Bezpieczeństwo, nr 1 (5) 2017/2018

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Autor opisu:

M.S.