Obiekt

Tytuł: Bezpieczeństwo społeczności lokalnej jako element jakości życia w świetle działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Bezpieczeństwo społeczności lokalnej jako element jakości życia w świetle działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze

Tytuł odmienny:

Safety of the local community as an element of quality of life in the light of the activities of the City Guard in Jelenia Góra

Twórca:

Mucha, Beata   Mucha, Monika

ORCID:

0000-0001-5103-5105   0000-0002-8525-0345

Temat i słowa kluczowe:

local security   city guard   stereotypes  
bezpieczeństwo lokalne   straż miejska   stereotypy

Abstrakt:

The purpose of the work is to assess whether the Place Guard ensures order and peace of the local community, and how the safety of the local community affects the quality of life and health of residents. First, the theoretical foundations of local community security were discussed, as well as the tasks that belong to the guard. In the second, practical part, the City Guard in Jelenia Góra was characterized. The basic method used in the study was the analysis of the documentation of the City Guard in Jelenia Góra. The study consisted in isolating the components of the document according to the adopted criterion, i.e. the interventions carried out by the Municipal Police in 2017. Sampling was deliberate. In addition, the categorized observation method based on photographic observation technique and event sample technique was used to examine the selected unit. In the technique of time samples it was determined that the observation would last 30 minutes. every other day at different times for two weeks. The tests were carried out in March 2019. Research has shown that the Municipal Guard in Jelenia Góra undertakes more interventions that affect the level of residents' sense of security, and thus their lower quality of life and health. The local community should have greater confidence in the services responsible for their safety. Local community security largely depends on the services appointed for this  

Celem pracy jest próba oceny, czy Straż Miejsca zapewnia porządek i spokój społeczności lokalnej oraz w jaki sposób bezpieczeństwo społeczności lokalnej wpływa na poziom jakości życia i stan zdrowia mieszkańców. W pierwszej kolejności omówiono teoretyczne podstawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej, a także zadania, jakie należą do straży. W drugiej, praktycznej części, scharakteryzowano Straż Miejską w Jeleniej Górze. Podstawową metodą zastosowaną w badaniu była analiza dokumentacji Straży Miejskiej w Jeleniej Górze. Badanie polegało na wyodrębnieniu elementów składowych dokumentu według przyjętego kryterium, tj. interwencji, jakie przeprowadziła Straż Miejska w 2017 roku. Dobór próby był celowy. Ponadto do badania wybranej jednostki wykorzystano metodę obserwacji skategoryzowanej w oparciu o technikę obserwacji fotograficznej i technikę próbek zdarzeń. W technice próbek czasowych ustalono, że obserwacja będzie trwała 30 min co drugi dzień w różnych porach, przez dwa tygodnie. Badania wykonano w marcu 2019 roku. Jak wykazały badania, Straż Miejska w Jeleniej Górze podejmuje interwencje, które wpływają na poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, a tym samym na wyższą jakość ich życia i zdrowia. Społeczność lokalna powinna mieć większe zaufanie do służb odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo społeczności lokalnej w dużej mierze uzależnione jest od służb do tego powołanych

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

e-book  
e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:99754   ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)   ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.129

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Zdrowie i style życia

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lut 2023

Data dodania obiektu:

4 gru 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

3 714

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

3806

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/108011

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji