Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Biblijna koncepcja etiologii choroby i integralnego uzdrowienia w ujęciu teologii prawosławnej

Alternative title:

Biblical concept of illness etiology and integral healing in orthodox theology

Creator:

Froniewski, Jacek

ORCID:

0000-0003-0133-3125

Subject and Keywords:

teologia prawosławna   choroby   zdrowie   namaszczenie chorych   duszpasterstwo chorych   kompetencje międzykulturowe

Abstract:

Nowoczesna medycyna naukowa oparta na paradygmacie biomedycznym zdominowała dzisiejsze podejście do choroby i procesu leczenia. Dla współczesnego człowieka obce stało się tym samym myślenie o chorobie w kategoriach teologicznych, a jeszcze bardziej ontologicznych, tak głęboko zakorzenione w tradycji wschodniego chrześcijaństwa. Wobec narastającej w Polsce fali migracyjnej zza naszej wschodniej granicy istotne wydaje się zrozumienie mentalności pacjentów z tego kręgu religijno-kulturowego oraz ich potrzeb w zakresie opieki duchowej, stąd celem artykułu jest przede wszystkim ukazanie teologicznych fundamentów rozumienia choroby i uzdrowienia w ujęciu prawosławnym. Zaprezentowane zostaną poglądy dotyczące tematu choroby i uzdrowienia najwybitniejszych współczesnych teologów tego nurtu chrześcijaństwa, a więc przede wszystkim J.-C. Larcheta i J. Zizioulasa, które ukażą ich interpretację dorobku tradycji prawosławnej w tym zakresie. Szczególnie rozpatrzone będą tu dwa zaprezentowane przez nich modele teologiczne: Chrystus-lekarz i Kościół-szpital. W ostatniej części ta teologiczna wykładnia zostanie przełożona na konkretne zastosowania w praktyce duszpasterstwa pacjentów prawosławnych na przykładzie sakramentu namaszczenia chorych, który w prawosławiu ma specyficzną formę wobec tradycji rzymskokatolickiej. Prezentacja ta odkrywa przed nami zapomniane w dużej mierze na Zachodzie bogactwo i odmienność myśli wschodniego chrześcijaństwa rozwijającego się swoimi torami na innych podstawach filozoficznych i teologicznych niż znana nam myśl chrześcijaństwa łacińskiego, które ukształtowało sposób myślenia w naszym kręgu kulturowym. W odniesieniu do biblijnej koncepcji etiologii choroby teologia wschodnia jest tu bardziej kosmologiczna, a mniej indywidualistyczna niż teologia zachodnia. Natomiast w kwestii uzdrowienia prawosławie bardzo mocno akcentuje holistyczne podejście do procesu terapii. Cała ta wiedza w przełożeniu na aspekty praktyczne, dotyczące duchowej opieki nad pacjentem prawosławnym, powinna stać się także elementem kształcenia kompetencji międzykulturowych personelu medycznego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)  
ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.119

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zdrowie i style ┼╝ycia

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm