Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Żywność genetycznie modyfikowana na świecie – zagrożenia czy korzyści

Alternative title:

Genetically modified food in the world – threats or benefits

Creator:

Korbutowicz, Teresa

ORCID:

0000-0003-0422-8814

Subject and Keywords:

żywność genetycznie modyfikowana   bezpieczeństwo organizmów transgenicznych   komercjalizacja organizmów GM

Abstract:

Od ponad dwudziestu lat zwiększa się obszar upraw transgenicznych i wytwarzanie żywności genetycznie modyfikowanej w krajach rozwijających się Azji, Ameryki Południowej i Afryki (Argentynie, Brazylii, Indiach, Chinach, Paragwaju, Pakistanie, RPA, Urugwaju) i w krajach uprzemysłowionych (USA, Kanadzie i Australii, Hiszpanii, Portugalii). Pojawiają się nowe odmiany modyfikowanych genetycznie roślin, np. soja, kukurydza, ziemniak, ryż, rzepak, goździki, bawełna, które posiadają różne cechy. Żywność GM najczęściej definiowana jest jako produkty spożywcze zawierające organizmy genetycznie modyfikowane, a jej wprowadzenie do obrotu wymaga spełnienia warunków, ustalonych przez organizacje międzynarodowe i poszczególne kraje. Uwolnienie GMO do środowiska jest odmiennie oceniane i budzi kontrowersje. Istnieją przeciwstawne stanowiska co do oddziaływania organizmów transgenicznych na środowisko, życie i zdrowie ludzi. Wynika to z niedających się przewidzieć skutków wprowadzenia GMO i stąd istnieje przekonanie o pozytywnym oddziaływaniu i korzyściach wynikających z modyfikacji genetycznych, jak i przekonanie o poważnym zagrożeniu ze strony takich organizmów. Decydujące znaczenia przy rozstrzygnięciu tych kontrowersji mają rzetelnie przeprowadzone i długotrwałe badania naukowe oraz ich wyniki

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)  
ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.117

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zdrowie i style ┼╝ycia

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm