Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Symbolika wina w przekazach biblijnych w kontekście kulturowym

Alternative title:

Symbolism of wine in Biblical messages in a cultural context

Creator:

Stasiak, Sławomir

ORCID:

0000-0002-0949-2043

Subject and Keywords:

Stary Testament ; Nowy Testament ; wino ; Pascha ; Ostatnia Wieczerza

Abstract:

Przedmiotem niniejszego opracowania będzie analiza tych tekstów starożytnych, także Starego i Nowego Testamentu, w których mowa jest o winie. Zastosowana zostanie metoda analizy kontekstualnej tekstu literackiego w ogólności, a tekstów biblijnych w szczególności. Bliższa analiza tych tekstów pokazuje, że wino używane z umiarem wzmacnia i działa pobudzająco. Księga Mądrości Syracha powiada: „Wino dla ludzi jest życiem, jeżeli pić je będziesz w miarę [...]. Zadowolenie serca i radość duszy daje wino pite w swoim czasie i z umiarkowaniem” (Syr 31,27n; por. też Prz 31,6-7). Poganie, którzy oddawali cześć boską siłom natury, uważali również podniecające i rozweselające działanie wina za boskie. Grecy czcili w Dionizosie (Bachusie), bogu uprawy winnej latorośli, jakby wybawiciela, który uwalnia od trosk i obdarza radością życia. Na starożytnym Wschodzie krzew winny utożsamiano z „ziołem życia”, a sumeryjskim znakiem „życia” był pierwotnie liść winogronowy. Krzew winogronowy jest roślinnym motywem wyobrażającym nieśmiertelność, tak jak w archaicznych przekazach wino było zawsze uważane za symbol młodości i wiecznego życia. W Nowym Testamencie wino jawi się przede wszystkim jako jedna z materii Ostatniej Wieczerzy i Eucharystii. Można stąd wyciągnąć wniosek, że wino nie tylko jest napojem gaszącym pragnienie i rozweselającym serce człowieka, lecz także staje się podstawą duchowo-zdrowego stylu życia

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red. ; Szalonka, Katarzyna. Red. ; Waniowski, Paweł. Rec. ; Niemczyk, Agata. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-83-0 (druk) ; ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.115

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 153)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zdrowie i style ┼╝ycia

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm