Obiekt

Tytuł: Sposoby odżywiania się przez konsumentów – nowe trendy

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Sposoby odżywiania się przez konsumentów – nowe trendy

Tytuł odmienny:

Ways of nutrition by consumers – new trends

Twórca:

Dejnaka, Agnieszka

ORCID:

0000-0001-6222-3187

Temat i słowa kluczowe:

nutrition trends   conscious nutrition   fit   consumer behavior  
trendy w żywieniu   świadome odżywianie   fit   zachowania konsumentów   żywienie   odżywianie

Abstrakt:

Food trends are developing and are likely to develop in two extreme directions. A few years ago, superfoods products were difficult to access, today they are everyday life on store shelves. It is difficult to determine how many trends are currently on the market regarding the ways of consuming consumers, however, there are a lot of them and from day to day new “ideas for nutrition” are coming. The chapter presents selected new trends regarding the way consumers eat. Selected food trends of consumers were described: “conscious nutrition”, “respect for animals” and “being fit”. The aim of the chapter was to evaluate new trends in consumer nutrition. The goal was achieved through literature studies, presentation and analysis of secondary research results and their interpretation and based on critical analysis of tren  

Trendy żywnościowe rozwijają się i prawdopodobnie będą się rozwijać w dwóch skrajnych kierunkach. Kilka lat temu produkty superfoods były trudno dostępne, dzisiaj są już codziennością na półkach sklepowych. Trudno określić, jak wiele obecnie na rynku jest trendów dotyczących sposobów odżywiania się konsumentów, jednakże jest ich bardzo dużo i z dnia na dzień przybywają nowe „pomysły na odżywianie”. W rozdziale zaprezentowano wybrane, nowe trendy dotyczące sposobów odżywania się konsumentów. Opisane zostały wybrane trendy żywnościowe konsumentów: „świadome odżywianie”, „poszanowanie zwierząt” oraz „bycie fit”. Celem rozdziału była ocena nowych trendów w odżywianiu konsumentów. Cel został zrealizowany poprzez studia literaturowe, prezentację i analizę wyników badań wtórnych i ich interpretację oraz na podstawie analizy krytycznej trendów

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

e-book  
e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:99738   ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)   ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.114

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Zdrowie i style życia

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

27 maj 2022

Data dodania obiektu:

4 gru 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

3 997

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

4597

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/107905

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji