PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polska w Grupie Wyszehradzkiej (2011-2017)

Creator:

Mirosław Habowski

Subject and Keywords:

Grupa Wyszehradzka ; państwa Europy Środkowej ; Unia Europejska ; NATO ; Rosja ; Ukraina ; europejska integracja

Abstract:

Celem niniejszego artykułu jest opis i wyjaśnienie aktywności Rzeczypospolitej Polskiej na forum Grupy Wyszehradzkiej (V4) w okresie sprawowania władzy przez drugi rząd Donalda Tuska oraz rządy Ewy Kopacz i Beaty Szydło. W badanym okresie Polska dwukrotnie sprawowała prezydencję w Grupie: w okresie VII 2012 –VI 2013 oraz VII 2016 –VI 2017. Były to miesiące szczególnego zaangażowania Polski w działania tej struktury. Pomimo powtarzających się co jakiś czas głosów komentatorów i polityków, iż V4 jest martwa, to jednak współpraca w tym formacie wykazuje zdumiewającą trwałość, co skłania do poddania analizie polskiej aktywności na jej forum. Mimo iż V4 powołana do istnienia w 1991 r., nie spełnia kryteriów definiujących organizację międzynarodową to opinii polskiego ministerstwa spraw zagranicznych nie jest to jednak wada. Brak zaplecza instytucjonalnego okazała się bowiem wyjątkowo dobrym posunięciem. Dzięki temu można łatwiej odpowiadać na różne wyzwania i kryzysy, jak również szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość polityczną.

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017/2018

Resource Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2300-4282

Language:

pol

Is part of:

Dyplomacja i Bezpieczeństwo, nr 1 (5) 2017/2018

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Autor opisu:

em