Obiekt

Tytuł: Retrospective analysis in forecasting Russia’s escalation of the War against the West (on the example of the Russian-Ukrainian conflict) ; Retrospektywna analiza w prognozie eskalacji przez Rojsę wojny przeciwko Zachodowi (na przykładzie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego)

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Retrospective analysis in forecasting Russia’s escalation of the War against the West (on the example of the Russian-Ukrainian conflict)  
Retrospektywna analiza w prognozie eskalacji przez Rojsę wojny przeciwko Zachodowi (na przykładzie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego)

Autor:

Perepelycia, Hryhori

Temat i słowa kluczowe:

factors   imperative forecasts   the Russian-Ukrainian war   the likely scenario   the predicted models of the Russian-Ukrainian war   Russia's claims   global domination   hybrid war   pacification   Morel's plan   aggressor country   inter-civilizational confrontation  
czynniki   imperatywne prognozy   wojna rosyjsko-ukraińska   prawdopodobny scenariusz   przewidywane modele rosyjsko-ukraińskiej wojny   roszczenia Rosji   globalna dominacja   wojna hybrydowa   pacyfikacja   plan Morela   kraj agresora   konfrontacja między cywilizacjami

Abstrakt:

Predictions of the future European security are impossible without an understanding of the consequences of the Russian-Ukrainian war, namely: will it continue and in what form and with what results will this war end? Therefore, the author of this article has set himself the task of finding out: what consequences this war will have for Ukraine, Russia, European security and a wider international environment? To answer these questions, the author applied a retrospective analysis as the main forecasting method. The objective basis for this research was the Russian-Ukrainian war, the tendencies of their developments, which existed in the past and exist now. A retrospective analysis showed that all past Russian-Ukrainian wars were part of regional and World wars between Russia and the West. The results of the Russian-Ukrainian wars were completely determined by the victory or defeat of Russia in these large-scale wars with the West. Russia's victory over the West has always predetermined the defeat of Ukraine in all Russian-Ukrainian wars of the past. The consequences of these defeats were Ukraine's loss of its ethnic territory, which Russia either absorbed or shared with its rivals, depending on the outcome of the war with the West. Thus, the author came to the conclusion that under the conditions of Russia's victory over the West or establishment of its dominance in Europe, scenarios of Ukraine's "absorption" by Russia would be typical for Ukraine's forecast scenarios of Russian-Ukrainian relations. The likelihood of a repeat of such scenarios based on the results of the current Russian-Ukrainian war will be determined by the effectiveness of Russia's hybrid war against the West.  
Prognozy dotyczące przyszłego bezpieczeństwa europejskiego są niemożliwe do zrozumienia bez uwzględnienia konsekwencji wojny rosyjsko-ukraińskiej, a mianowicie: czy będzie ona kontynuowana, w jakiej formie i z jakimi skutkami się zakończy? W konsekwencji Autor tego artykułu postawił sobie za zadanie dowiedzieć się: jakie będą konsekwencje tej wojny dla Ukrainy, Rosji, bezpieczeństwa europejskiego i szerszego środowiska międzynarodowego? Aby odpowiedzieć na te pytania Autor zastosował analizę retrospektywną, jako główną metodę prognozowania. Obiektywną podstawą tych badań była wojna rosyjsko-ukraińska oraz tendencje jej rozwoju, istniejące w przeszłości i obecnie. Analiza retrospektywna wykazała, że wszystkie wcześniejsze wojny rosyjsko-ukraińskie były częścią wojen regionalnych i światowych, toczonych między Rosją a Zachodem. Rezultaty wojen rosyjsko-ukraińskich były całkowicie zdeterminowane zwycięstwem lub porażką Rosji zaistniałymi w wielkich wojnach z Zachodem. Zwycięstwo Rosji nad Zachodem zawsze z góry określało klęskę Ukrainy. Konsekwencjami tych porażek była utrata przez Ukrainę terytorium etnicznego, które Rosja albo absorbowała, albo dzieliła się z rywalami, w zależności od wyniku wojny. W konsekwencji Autor doszedł do wniosku, że w warunkach zwycięstwa Rosji nad Zachodem lub ustanowienia jej dominacji w Europie scenariusze „wchłonięcia” Ukrainy przez Rosję byłyby typowe dla scenariuszy prognostycznych Ukrainy dla relacji rosyjsko-ukraińskich. Prawdopodobieństwo powtórzenia się takich scenariuszy jako konsekwencji obecnej wojny rosyjsko-ukraińskiej będzie określone przez skuteczność toczonej z Zachodem rosyjskiej wojny hybrydowej.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2017/2018

Szczegółowy typ zasobu:

article  
artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:97448

Język:

rus

Jest częścią:

Dyplomacja i Bezpieczeństwo, nr 1 (5) 2017/2018

Autor opisu:

M.S.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

9 lut 2021

Data dodania obiektu:

5 lis 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

6

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

6

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/106394

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji