Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Słowo wstępne

Creator:

Przygodzki, Jacek

ORCID:

0000-0003-2459-933X

Subject and Keywords:

Accursio, Francesco (około 1182-około 1263) ; Glossa magna ; Glossa ordinaria ; glosatorzy ; Pomorze ; Sławno ; Słupsk ; dynastia pomorska ; joannici ; datacja dokumentów ; Prusy Królewskie ; proces unifikacyjny ; ruch egzekucyjny ; prawo chełmińskie ; dekret unifikacyjny 1569 r. ; Korektura pruska z 1598 r. ; prawo szkockie ; powstania jakobitów ; prawo do posiadania broni ; Proscription Act ; karbonariusze ; Młode Włochy ; Wiosna Ludów ; Włochy ; Piemont (kraina historyczna) ; Risorgimento ; dynastia sabaudzka ; Cavour, Camillo Benso di (1810-1861) ; odzyskanie niepodległości ; II Rzeczpospolita 1918-1939 ; zabór austriacki ; przejściowe ośrodki i organy władzy

Abstract:

Niniejszy tom poświęcony jest tzw. okresom przejściowym w historii państwa i prawa. Są to czasy szczególne, ponieważ występują w periodach trudnych, przełomowych dla narodu, kiedy kończy się „ancien régime”, a powstają nowe struktury państwowe czy rozstrzygnięcia prawne mające zazwyczaj charakter tymczasowy, funkcjonujące aż do wypracowania ostatecznych rozwiązań ustrojowych czy ustawodawczych. Dlatego cechą charakterystyczną takiego czasu jest jego krótkotrwałość. Kolejnym powodem wydania powyższej książki była rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. Był to czas modelowy dla zrozumienia złożoności okresów przejściowych, bo właśnie Odrodzona musiała zmierzyć się z mnogością systemów prawnych, administracyjnych skarbowych itp. i doprowadzić do stworzenia nowego ustroju państwowego i skodyfikowania prawa

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przygodzki, Jacek. Red. ; Jurek, Piotr. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-75-5 (druk) ; ISBN 978-83-66066-76-2 (online)

DOI:

10.34616/23.19.094

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 149)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Okresy przejściowe – ustrój i prawo

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm