PLMET:

click here to follow the link

Title:

Identyfikacja treści prawa do sądu – wybrane zagadnienia

Creator:

Hałub-Kowalczyk, Olga ; Jabłoński, Mariusz ; Radajewski, Mateusz

ORCID:

0000-0003-2747-2625 ; 0000-0001-8347-1884 ; 0000-0002-7547-9197

Subject and Keywords:

right to a fair trial ; autonomy of judiciary ; judicial independence ; public nature of hearing ; free legal aid ; legal advice ; legal representative ; the law of the poor ; information society ; access to a court judgement ; public information ; new technologies ; AI

Abstract:

This monograph presents chosen aspects of the right to a fair trial. In the first chapter a content and guarantees of this right in the context of the national and international standards, incl. the EU law are analyzed. Afterwards the regulation of the legal aid system in Poland is presented, with the focus on the system of free legal advice and legal representation. The third chapter is dedicated to the access to a court judgement and justification as an element of the right to a fair trial, esp. in the context of implementation of the new technologies

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Szmyt, Andrzej. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

ISBN 978-83-66066-73-1 (druk) ; ISBN 978-83-66066-74-8 (online)

DOI:

doi:10.34616/23.19.107

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 148)

Rights holder:

Copyright by Olga Hałub-Kowalczyk, Mariusz Jabłoński, Mateusz Radajewski