Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Likwidacja obszarów dworskich w województwie poznańskim (1933- -1939)

Creator:

Podkowski, Marek

ORCID:

0000-0002-4128-1983

Subject and Keywords:

obszar dworski   gmina wiejska   województwo poznańskie   Wielkopolska   samorząd terytorialny

Abstract:

Ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego z 23 marca 1933 roku zniosła istniejące do tego czasu w województwie poznańskim gminy jednostkowe i obszary dworskie, a w ich miejsce wprowadziła jako najniższą jednostkę administracyjną gminy zbiorowe. Zniesienie obszarów dworskich odbyło się poprzez ich przyłączenie do nowo powstałych gmin wiejskich. Odbyło się to w oparciu o rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, które zakładały ich likwidacje od 1 sierpnia 1934 roku. Uregulowanie spraw majątkowych między dotychczasowymi obszarami dworskimi, a nowo utworzonymi gminami zajęło kilka lat od ich zniesienia. Zajmowały się tym najczęściej tzw. komisje likwidacyjne

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przygodzki, Jacek. Red.   Jurek, Piotr. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-75-5 (druk)   ISBN 978-83-66066-76-2 (online)

DOI:

doi:10.34616/23.19.105

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 149)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Okresy przejściowe – ustrój i prawo

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm