Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Supremacja władzy ustawodawczej w okresie przejściowym na podstawie Małej konstytucji z 1919 r.

Creator:

Baszak, Łukasz

ORCID:

0000-0002-7895-7983

Subject and Keywords:

Mała Konstytucja   Sejm Ustawodawczy (1919-1922)   Tymczasowy Naczelnik Państwa   Naczelnik Państwa   II Rzeczpospolita 1918-1939   władza ustawodawcza   Piłsudski, Józef (1867-1935)

Abstract:

Mała konstytucja, czyli uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa, stanowiła o ustroju państwa polskiego w okresie przejściowym, który można nazwać okresem Sejmu Ustawodawczego, trwającym do momentu uchwalenia konstytucji marcowej z 17 marca 1921 r. Postanowienia małej konstytucji wprowadzały ustrój oparty na supremacji władzy ustawodawczej. Jednak w praktyce rola Naczelnika Państwa była większa niż wynikałoby to z regulacji małej konstytucji. Wpływ na to miały m.in. przepisy tej uchwały, które były lakoniczne i powodowały rozbieżności interpretacyjne oraz niejasności dotyczące wzajemnych stosunków pomiędzy Sejmem Ustawodawczym a Naczelnikiem Państwa oraz rządem, a także pozycja samego Józefa Piłsudskiego. Wynikało to z tymczasowego charakteru małej konstytucji, która tworzona była w określonej sytuacji politycznej, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, mającej miejsce u progu kształtowania się II Rzeczpospolitej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przygodzki, Jacek. Red.   Jurek, Piotr. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-75-5 (druk)   ISBN 978-83-66066-76-2 (online)

DOI:

doi:10.34616/23.19.102

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 149)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Okresy przejściowe – ustrój i prawo

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm