Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przejściowe ośrodki i organy władzy na ziemiach polskich zaboru austriackiego (1918-1921)

Creator:

Ptak, Marian J. (1950- )

ORCID:

0000-0002-8369-0494

Subject and Keywords:

Polska   II Rzeczpospolita 1918-1939   zabór austriacki   przejściowe ośrodki i organy władzy

Abstract:

Opracowanie jest syntetyczną prezentacją przejściowych ośrodków i organów władzy, powstałych na ziemiach polskich byłego zaboru austriackiego w latach 1918 – 1921, a więc w okresie kształtowania się ustroju politycznego Drugiej Rzeczypospolitej, zwieńczonego Konstytucją Marcową. Udało się ustalić dziewięć lub dziesięć takich ośrodków o charakterze regionalnym albo lokalnym, z których najdłużej taką rolę pełniły Cieszyn, Kraków i Lwów. Powstały w nich nowe autonomiczne organy władzy o charakterze przedstawicielskim i biurokratycznym, łączące funkcje ustawodawcze i wykonawcze, działające w najtrudniejszym okresie powstawania ustrojowo-prawnych podwalin Drugiej Rzeczypospolitej. Nie wszystkie z nich wyrażały interesy narodowe ludności polskiej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przygodzki, Jacek. Red.   Jurek, Piotr. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-75-5 (druk)   ISBN 978-83-66066-76-2 (online)

DOI:

doi:10.34616/23.19.100

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 149)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Okresy przejściowe – ustrój i prawo

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm