Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Powstania zbrojne oraz konflikty militarne we Włoszech pod hasłami wyzwolenia i zjednoczenia Italii od początku lat dwudziestych do lat sześćdziesiątych XIX wieku

Creator:

Gaca, Andrzej

ORCID:

0000-0001-5051-3486

Subject and Keywords:

Zjednoczone Włochy ; karbonariusze ; Młode Włochy ; Wiosna Ludów ; Włochy ; Piemont (kraina historyczna) ; Risorgimento ; dynastia sabaudzka ; Cavour, Camillo Benso di (1810-1861) ; Rzym

Abstract:

Mijają blisko dwa wieki od czasu, kiedy mieszkańcy Italii rozpoczęli walkę o wyzwolenie spod panowania austriackiego i zjednoczenie państwa. Doprowadziła ona w kilku etapach ostatecznie do zrzucenia znienawidzonego jarzma i spowodowała, że Włochy stały się znowu pojęciem politycznym, a nie tylko geograficznym na mapie naszego kontynentu. Jeszcze w początkach XIX wieku na terenie Italii istniało szereg organizmów państwowych bardzo zróżnicowanych, szczególnie gdy idzie o rozwój gospodarczy. Aby odzyskać suwerenny byt jako niezależne państwo, zjednoczone ostatecznie pod berłem rodzimej dynastii panującej w Piemoncie, mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego podjęli na przestrzeni blisko pięćdziesięciu lat szereg powstań zbrojnych oraz wzięli udział w wielu konfliktach zbrojnych, co stanowiło bez wątpienia najbardziej znaczący okres przejściowy w ich dziejach. Poszczególnymi jego etapami były: powstania wywołane przez karbonariuszy pod koniec drugiej dekady XIX w, zrywy rewolucyjne w latach 1831-1832, wydarzenia związane z Wiosną Ludów we Włoszech(1848/49) oraz wojny 1859/1861 i zajęcie Rzymu z ustanowieniem go stolicą zjednoczonej Italii (1871). Szczególną rolę w realizacji dążeń zjednoczeniowych odegrał stojący na czele rządu Piemontu hrabia Camillo Benso di Cavour, pierwszy premier odrodzonych Włoch

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przygodzki, Jacek. Red. ; Jurek, Piotr. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-75-5 (druk) ; ISBN 978-83-66066-76-2 (online)

DOI:

10.34616/23.19.099

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 149)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Okresy przejściowe – ustrój i prawo

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm