Object

Title: Wpływ polityki na prawo karne na przykładzie prób penalizacji kłamstwa oświęcimskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ polityki na prawo karne na przykładzie prób penalizacji kłamstwa oświęcimskiego

Alternative title:

The influence of politics on criminal law by the example of attempts at penalizing the Holocaust denial

Creator:

Palka, Karolina

Subject and Keywords:

rewizjonizm Holocaustu   Holocaust   kłamstwo oświęcimskie   ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej   kodeks karny

Abstract:

The article tried to show the negative influence of politics on penal law. The introduction explains the conception of Holocaust denial and presents the most famous cases about using the term „polish death camps”. First part shows the legal status of this crime in Polish Criminal Code from 1969. The next part is the analysis of the article 132a of the Polish Criminal Code from 1997 and of the harmful effect of politicians on penal law. Sequent section analyzes article 55 of the Act on the Institute of National Remembrance, which is the best from this regulations. The next part presents controversy regarding to article 55a and 55b of this Act and interpretation problems. The last chapter is the short summary  

Artykuł jest próbą ukazania negatywnego wpływu polityki na prawo karne. We wstępie wyjaśniono koncepcję kłamstwa oświęcimskiego i przedstawiono najbardziej znane przypadki używania terminu "polskie obozy zagłady". Pierwsza część przedstawia status prawny przestępstwa w polskim kodeksie karnym z 1969 roku. Kolejna część to analiza art. 132a polskiego kodeksu karnego z 1997 r. oraz szkodliwego wpływu polityków na prawo karne. W następnym rozdziale analizuję art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, który jest najlepszym przykładem instrumentalnego traktowania prawa karnego. Dalej przedstawiam kontrowersje dotyczące art. 55a i 55b tej ustawy oraz wynikające z nich problemy interpretacyjne. Ostatni rozdział jest krótkim streszczeniem

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108801   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-15-4

Language:

pol

Relation:

Acta Erasmiana. 2019, 18 s. 202-214

Is part of:

Acta Erasmiana. 2019, 18

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2023

In our library since:

May 27, 2020

Number of object content hits:

467

Number of object content views in PDF format

473

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104531

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information