Object

Title: Kontradyktoryjność vs. inkwizycyjność w procesie karnym – spór polityczny czy naukowy?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kontradyktoryjność vs. inkwizycyjność w procesie karnym – spór polityczny czy naukowy?

Alternative title:

Adversarial system vs. inquisitorial system in the criminal proceedings – a political or scientific dispute?

Creator:

Górnicka, Maria

Subject and Keywords:

kontradyktoryjność   inkwizycyjność   doktryny polityczne   postępowanie karne

Abstract:

The author of the article presents a political and a scientific dispute between adversarial system and inquisitorial system. The aim of the study is to show that disputes are severe, conducted on various levels and in different ways. These disputes are difficult to categorically separate  

Autor w prezentowanym artykule przedstawia płaszczyznę polityczną i naukową sporu między kontradyktoryjnością i inkwizycyjnością. Celem opracowania jest pokazanie, że sporów między kontradyktoryjnością i inkwizycyjnością jest kilka, prowadzonych na różnych płaszczyznach i na różne sposoby. Opisane spory te są trudne do kategorycznego oddzielenia

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108797   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-15-4

Language:

pol

Relation:

Acta Erasmiana. 2019, 18 s. 145-160

Is part of:

Acta Erasmiana. 2019, 18

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Object collections:

Last modified:

Apr 25, 2023

In our library since:

May 27, 2020

Number of object content hits:

3 712

Number of object content views in PDF format

3726

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104525

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information