Obiekt

Tytuł: Political and legal thought and activities of Wincenty Niemojowski ; Myśl polityczno-prawna i działalność Wincentego Niemojowskiego

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Political and legal thought and activities of Wincenty Niemojowski  
Myśl polityczno-prawna i działalność Wincentego Niemojowskiego

Tytuł odmienny:

Political and legal thought and activities of Wincenty Niemojowski

Autor:

Zakrzewski, Jakub

Temat i słowa kluczowe:

liberalizm   monarchia konstytucyjna   powstanie listopadowe   Niemojewski, Wincenty (1854-1926)

Abstrakt:

The article is a presentation and analysis of political and legal thought as well as the activities of Wincenty Niemojowski - a nobleman, lawyer, and also a Member of Parliament for the Kingdom of Poland and a member of the National Government during the november uprising. This thought constituted a kind of reception of the doctrine of the French liberal Binyamin Constant on Polish soil. Niemojowski sacrificed his life trying to make it happen and introduce it to the political discourse, exposing himself to the negativity of his person on the part of Tsar Alexander I and his supporters. After being imprisoned in the home, he took up Constant's translation into Polish, which he enriched with his own footnotes and comments. He particularly emphasized in them the broad principle of the division of power, the modern concept of freedom and the catalog of guarantees of public authorities, such as freedom of the press or the independence of the courts. All this set in the historical context gives a very interesting subject for conducting discussions and scientific analysis  
Artykuł stanowi przedstawienie i analizę myśli polityczno-prawnej oraz działalności Wincentego Niemojowskiego- szlachcica, prawnika, a także posła na sejm Królestwa Polskiego oraz członka Rządu Narodowego w czasie powstania listopadowego. Myśl ta stanowiła swoistą recepcję doktryny francuskiego liberała Beniamina Constanta na ziemiach polskich. Niemojowski poświęcił swoje życie starając się ją urzeczywistnić i wprowadzić do politycznego dyskursu narażając się na nieprzychylność w stosunku do jego osoby ze strony Cara Aleksandra I i jego stronników. Po osadzeniu w areszcie domowym zajął się tłumaczeniem na język polski dzieł Constanta, które wzbogacił własnymi przypisami i komentarzami. Szczególnie podkreślał w nich szeroką zasadę podziału władzy, nowoczesną koncepcję wolności oraz katalog rękojmi władz publicznych, takich jak wolność prasy czy niezawisłość sądów. To wszystko osadzone w kontekście historycznym daje bardzo ciekawy przedmiot do prowadzenia dyskusji i analizy naukowej

Współtwórca:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Data wydania:

2019

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2019

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108793

Język:

pol

Powiązanie:

Acta Erasmiana. 2019, 18 s. 101-112

Jest częścią:

Acta Erasmiana. 2019, 18

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

27 maj 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

65

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

66

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104507

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji