Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Między prawem wewnętrznym a powszechnym – uwagi na tle języka aktów prawa wyznaniowego

Alternative title:

Between ecclesiatical law and ordinary law – comments on the language of acts of law on religion

Creator:

Bernaciński, Łukasz

Subject and Keywords:

konkordat   kult publiczny   prawo wyznaniowe   prawo kanoniczne

Abstract:

Akty normatywne prawa wyznaniowego regulują szczególny aspekt działalności państwa to jest obszar relacji z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. W tworzeniu regulacji uczestniczą nie tylko osoby wykształcone w zakresie prawa powszechnie obowiązującego, ale również specjaliści z zakresu prawa kościelnego (najczęściej prawa kanonicznego) – prawa partykularnego kościołów i innych związków konfesyjnych. Prawo wewnętrzne wspólnot religijnych cechuje się odmiennym systemem pojęciowym oraz dyferentnymi niejednokrotnie zasadami prawnymi. Z powyższego wynika konieczność dostosowywania języka źródeł prawa powszechnie obowiązującego do aparatu pojęciowego obu porządków prawnych, co nieuchronnie prowadzi do sporów interpretacyjnych i powstawania niezamierzonych luk prawnych. W referacie przedstawiono kilka przykładów sporów interpretacyjnych wynikających z różnego zakresu desygnatów pojęć (w prawie powszechnie obowiązującym, kanonicznym czy nawet liturgicznym) użytych w aktach normatywnych prawa wyznaniowego. Przytoczone przykłady zostały wybrane ze względu na szczególną doniosłość dla życia społecznego – na przykład funkcjonowania szkół czy więzień, organizowania pielgrzymek oraz procesji oraz wymiaru należności podatkowych. Zaprezentowano także obecne, doraźne rozwiązania omawianych problemów jakie wypracowane zostały w orzecznictwie oraz przez doktrynę. W zakończeniu zaproponowano systemowe rozwiązania, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia skali omawianego problemu w procesie tworzenia i stosowania praw

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Identifier:

ISSN 2451-2060  
ISBN 978-83-65158-15-4

Language:

pol

Relation:

Acta Erasmiana. 2019, 18 s. 20-30

Is part of:

Acta Erasmiana. 2019, 18

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors