Object

Title: Realizacja marksowskiej koncepcji wolności w państwie demokracji socjalistycznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Realizacja marksowskiej koncepcji wolności w państwie demokracji socjalistycznej

Alternative title:

Realization of Marx's concept of freedom under the socialist democracy state

Creator:

Strużyński, Krzysztof

Subject and Keywords:

demokracja socjalistyczna   wolność   marksizm   leninizm   socjalizm

Abstract:

The text gives an account of Marx’s attitude towards the theme of „freedom" in his works. It points out the significant differences in the approach to that topic at different stages of his political activity and important historical circumstances that influenced the approach to the problem. It analyzes individual works of Marx chronologically, revealing a more and more mature attitude to the issue of „freedom". Then, tries to fit Marx’s final definition of „freedom” into the philosophy of Lenin - Marxism-Leninism. It systematises the views on socialist democracy in the context of Marxism-Leninism philosophy and juxtaposes it with the democracies of capitalist countries. The author points out the major differences between socialist and liberal democracy, and different views on criticisms of the latter  

Tekst referuje o ujęciu przez Marksa w swoich pracach tematu "wolności". Wskazuje na istotne różnice w podejściu do tematu na różnych etapach jego działalności i istotnych uwarunkowaniach historycznych, które wpływały na ujęcie zagadnienia. Analizuje chronologicznie poszczególne działa Marksa, ukazując coraz dojrzalsze traktowanie zagadnienia "wolności". Następnie, przenosi finalnie zdefiniowaną przez Marksa "wolność" i próbuje ją umieścić w filozofii Lenina – marksizmie-leninizmie. Systematyzuje poglądy dotyczące demokracji socjalistycznej w kontekście filozofii marksizmu-leninizmu i zestawia ją z demokracjami państw kapitalizmu. Autor wskazuje na kluczowe różnice między demokracją socjalistyczną a liberalną i różne pozycje krytyk tej drugiej

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108786   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-15-4

Language:

pol

Relation:

Acta Erasmiana. 2019, 18 s. 8-19

Is part of:

Acta Erasmiana. 2019, 18

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Object collections:

Last modified:

Jun 1, 2023

In our library since:

May 27, 2020

Number of object content hits:

1 006

Number of object content views in PDF format

1013

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104476

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information