Object

Title: Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód prenatalnych w kontekście godności i katolickiej nauki społecznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód prenatalnych w kontekście godności i katolickiej nauki społecznej

Alternative title:

Claims of prenatal injuries in the context of dignity and catholic social doctrine

Creator:

Sobas, Magdalena

Subject and Keywords:

prenatal damage   wrongful life   wrongful birth   wrongful conception   claim  
szkoda prenatalna   roszczenie

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

This text is about claims of prenatal injuries and a to demand claim of prenatal injuries. The text deals with the subject of broadly understood liability for prenatal damage as well as the possibility of pursuing claims in this respect. This is about indicates the understanding of the concept of prenatal injuries as well as preconceptial injuries. He also emphasizes the existence of claims for wrongful conception, wrongful birth and wrongful life, together with recourse to jurisprudence in this regard, both on the basis of Polish judicature and foreign jurisprudence. He also deals with the effects of prenatal damage – the arrival of a child with disabilities  

Niniejszy tekst podejmuje tematykę szeroko rozumianej odpowiedzialności za szkody prenatalne, a także możliwości dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Wskazuje na rozumienie pojęcia szkody prenatalnej (prenatal injuries), jak i szkody prekoncepcyjnej (preconceptial injuries). Podkreśla również istnienie roszczeń z tytułu wrongful conception, wrongful birth i wrongful life wraz z odwołaniem się do orzecznictwa w tym zakresie, zarówno na gruncie judykatury polskiej jak i orzecznictwa zagranicznego. Podejmuje również tematykę skutków zaistniałej szkody prenatalnej – przyjścia na świat dziecka z niepełnosprawnością

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108829   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-16-1

DOI:

10.34616/wse.2019.13.445.467

Language:

eng   pol

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2019, 13, s. 445-467

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

May 28, 2020

Number of object content hits:

401

Number of object content views in PDF format

404

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104450

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information