Obiekt

Tytuł: O podstawach ideologii XIX-wiecznego miurydyzmu

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

O podstawach ideologii XIX-wiecznego miurydyzmu

Tytuł odmienny:

On the basis of the ideology of 19th century muridism

Twórca:

Jędrysiak, Marcin

Temat i słowa kluczowe:

Caucasus   Chechnya   Dagestan   islam   miuridism  
Kaukaz   Czeczenia   Dagestan   islam   miurydyzm

Opis:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstrakt:

Presented article refers to the 19th century ideology of miuridism, which allowed Highlanders from the Northern Caucasus to unite in war against the Russian rule. This rebellion is known in the Russian historiography as a the Caucasian War.The article presents religious, political and social basis of miuridism. The legal aspect has also been taken into account. At the beginning, an attempt to define miu-ridism as an ideology has been undertaken. Achievements of the soviet historiography have also been taken into consideration. In the farther parts of the paper, author analyses the history of the Sufi brotherhoods, whose teachings highly influenced the insurrection. Political and social aspects which led to the rebellion of the Caucasian Mountaineers were also shown and tied to the religious context. Author analyses the legal aspects of the muridism: the way adats (customary law) were being fought, how the law of Shar’ia was being introduced and how the statutory law issued by the third Imam, Shamil, modified the existing legal system. The vision of the murid state expressed in so called „Main Nizam of the Caucasian Imamate” has also been described. That way, an outline of the ideology of muridism has been made. Author also negatively verified the thesis, that the murid declarations of creating the order based on the Koran were negated by the wartime conditions  

Artykuł dotyczy XIX-stowiecznej ideologii miurydyzmu, która pozwoliła góralom z północnego Kaukazu zjednoczyć się w ramach wojny przeciwko Rosji. Wydarzenia te znane są w rosyjskiej historiografii jako Wojna Kaukaska. W artykule wskazano religijne, polityczne oraz społeczne podstawy miurydyzmu, przy wzięciu pod uwagę także jego aspektu prawnego. W pierwszej kolejności podjęto próbę zdefiniowania tej ideologii, przy wzięciu pod uwagę dorobku nauki radzieckiej. W dalszej części pracy przedstawiono historię bractw sufickich, których nauki stały się zarzewiem powstania. Następnie, wskazano na aspekty polityczne i społeczne, które doprowadziły do buntu górali kaukaskich oraz ich powiązanie z aspektem religijnymi. Przeanalizowano także aspekty prawne: sposób zwalczania adatów (prawa zwyczajowego), wprowadzenie szariatu oraz akty prawa stanowionego (nizamy) wydawane przez trzeciego przywódcę powstania – Imama Szamila, w szczególności tzw. Główny Nizam Imamatu Kaukaskiego, w którym pokazana została wizja państwa, które chcieli zbudować powstańcy. W ten sposób zarysowana została ideologia miurydyzmu oraz teza, iż deklaracje ustanowienia porządku opartego na prawie koranicznym w dużym stopniu zostały zniweczone przez wymagania wojny z Rosjanami

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych

Data wydania:

2019

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108821   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-16-1

DOI:

10.34616/wse.2019.13.325.346

Język:

eng   pol

Powiązanie:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2019, 13, s. 325-346

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

22 gru 2022

Data dodania obiektu:

28 maj 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

206

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

215

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104426

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Nazwa wydania Data
O podstawach ideologii XIX-wiecznego miurydyzmu 22 gru 2022

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji