Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Konserwowanie modelu imitacyjnego i hybrydyzacja reżimu politycznego jako zagrożenia dla społeczno-politycznej modernizacji Ukarainy po 2014 roku

Alternative title:

Conservation of the simulation model of democracy and hybridization of the political regime as a threat to Ukraine's socio-political modernization after 2014

Creator:

Gulay, Vasyl

Subject and Keywords:

Ukraina   demokracja imitacyjna   hybrydowy reżim polityczny

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

Stopień i zakres destrukcyjnego wpływu pewnych instytucjonalnych i proceduralnych elementów wewnętrznej sfery politycznej współczesnej Ukrainy, ze względu na realizację ukrytych interesów wybitnych przedstawicieli indywidualnych i grupowych postmodernistycznej klasy politycznej, jako dominującej w świecie aktywności społeczno-politycznej, społeczno-gospodarczej i informacyjnej. Fasada demokracji jest podkreślana przez funkcjonujące instytucje polityczne w Ukrainie, za których sceną działalności faktycznie ukrywane są nieprzejrzystość władz, korupcję, ignorowanie prawa, zaniedbywanie elementarnych praw człowieka itp. Mimikria polityczna odrażających przedstawicieli reżimu W. Janukowycza, korupcja, imitacja reform gospodarczych i prawnych, które charakteryzują obecny etap rozwoju Ukrainy, stanowią najpoważniejsze wewnętrzne zagrożenie dla istnienia państwa ukraińskiego w warunkach niezgłoszonej wojny hybrydowej ze strony całej Federacji Rosyjskiej oraz w celu zapewnienia modernizacji wszystkich branż życia publicznego kraju. W tych okolicznościach jest całkiem oczywiste, że istnieje bardzo ryzykowny scenariusz dalszego poszerzania granic i charakteru symulacji wirtualnej demokracji i mimikrii wobec nowych instytucjonalnych i proceduralnych form obecnego hybrydycznego reżimu politycznego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma

Format:

application/octet-stream

Identifier:

ISSN 2080-332X  
ISBN 978-83-65158-16-1

DOI:

10.34616/wse.2019.13.221.234

Language:

eng   pol

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2019, 13, s. 221-234

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm