Obiekt

Tytuł: Myśl polityczna i prawna Ogyū Soraia

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Myśl polityczna i prawna Ogyū Soraia

Tytuł odmienny:

Ogyū Soraia political and legal thought

Autor:

Demiańczuk, Andrzej

Temat i słowa kluczowe:

confucianism   Edo   political thought   Japan  
konfucjanizm   Edo   myśl polityczna   Japonia

Opis:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstrakt:

The subject of this paper is political and legal thought of Ogyū Sorai. Ogyū Sorai was one of the most important Confucian thinkers of the Edo period. Among his major works are Bendō (Distinguishing the Way), Benmei (Distinguishing names), Seidan (Discourse on Government) Taiheisaku (Plan for and age of great peace) and Tōmonsho (Questions and answers). He was staunch critic of Chinese and Japanese Neoconfucians. In his opinion, the Way was creation of ancient kings transmitted by Confucius. Unlike most other Confucians Sorai recognized importance of law and political institutions. Sorai supported strong authority of shogun. He also advocated strict class division of the society. Sorai’s views were very controversial. He proposed resettlement of samurai from castle towns into their fiefs. Although some of his proposed solutions were unrealistic, his impact on development of political thought of Edo period is undeniable  
Sorai jest jednym z najbardziej znanych myślicieli konfucjańskich okresu Edo. Do jego najważniejszych dzieł należą Bendo (Rozpoznanie Drogi), Benmei (Rozróżnienie nazw), Seidan (Traktat o rządzie), Tōmonsho (Pytania i odpowiedzi) i Taiheisaku (Plan dla epoki wielkiego pokoju). Sorai był surowym krytykiem chińskich i japońskich uczonych neokonfucjańskich. Jego zdaniem pierwotna Droga, będąca dziełem starożytnych królów i przekazana przez Konfucjusza, została wypaczona przez jego uczniów, prowadzących polemikę z przedstawicielami innych szkół. W odróżnieniu od większości filozofów konfucjańskich Sorai dostrzegał istotne znaczenie prawa oraz instytucji politycznych. Uważał, że ważne problemy państwa mogą zostać rozwiązane poprzez regulacje prawne. W realiach japońskich był zwolennikiem silnej władzy szoguna. Postulował również, aby samurajowie mieszkali w swoich lennach, a nie w miastach przyzamkowych. Zalecał podjęcie działań mających na celu ograniczenie wpływów kupców. Opowiadał się zdecydowanie za utrzymaniem i ścisłym przestrzeganiem dziedziczności przynależności klasowej, był jednak przeciwnikiem dziedziczności najwyższych urzędów. Poglądy Soraia budziły liczne kontrowersje. Jego nauczanie zostało również objęte tzw. czystką ery Kansei. Chociaż niektóre pomysły Og yū Soraia były oderwane od realiów społecznych oraz politycznych i z tego powodu niemożliwe do zastosowania, to jego istotny wkład w rozwój myśli politycznej i prawnej okresu Edo jest niezaprzeczalny. Na szczególną uwagę zasługuje docenienie przez niego roli prawa i instytucji jako narzędzi służących zapewnieniu pokoju i stabilności

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Data wydania:

2019

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma

Format:

application/octet-stream

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108812

DOI:

10.34616/wse.2019.13.159.171

Język:

pol

Powiązanie:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2019, 13, s. 159-171

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

28 maj 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

29

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

30

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104391

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Nazwa wydania Data
Myśl polityczna i prawna Ogyū Soraia 11 cze 2021

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji