Object

Title: Gwadar jako kluczowy element inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Gwadar jako kluczowy element inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku

Alternative title:

Gwadar as a crucial element of Belt and Road Initiative

Creator:

Pająk, Maria

Subject and Keywords:

Gwadar   CPEC   Indian Ocean  
Gwadar   CPEC   Ocean Indyjski

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

In the article, the author will attempt to analyze the reasons for the uprising as well as the stages of construction and possible plans for the future for the Gwadar port in Pakistan. On its basis, looking in a broader perspective, an attempt will be made to interpret the contemporary foreign policy of the People’s Republic of China in the first decades of the 21st century. The article will also focus on the benefits of this flagship initiative for both China and Pakistan and the importance of the Gwadar port in the context of a larger infrastructure project such as CPEC. The author will discuss the significance of arising investments for the economy and internal security of both China and Pakistan, drawing conclusions on motivation and possible consequences for such large-scale Chinese investments. The analysis will be based on the assumptions of realism with particular emphasis on the notion of national interest as defined by Hans Morgenthau  

W artykule autorka podejmuje próbę analizy przyczyn powstania, przebiegu etapów budowy oraz możliwych planów na przyszłość dla leżącego na terenie Pakistanu, portu Gwadar. Na jej podstawie podjęta zostanie próba interpretacji współczesnej polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej w pierwszych dekadach XXI w. W artykule poruszone zostaną również wątki dotyczące korzyści wynikających z tej inicjatywy zarówno dla Chin jak i Pakistanu oraz znaczenie portu w kontekście większego projektu infrastrukturalnego jakim jest CPEC. Autorka omówi znaczenie inwestycji powstających na terenie Pakistanu dla gospodarki, ekonomii i bezpiczeństwa wewnętrznego obu krajów wyciągając na ich podstawie wnioski dotyczące motywacji i możliwych konsekwencji prowadzonych chińskich inwestycji. Analiza ta zostanie przez autorkę przeprowadzona w oparciu o założenia realizmu ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia interesu narodowego zdefiniowanego przez Hansa Morgenthau’a

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108807   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-16-1

DOI:

10.34616/wse.2019.13.45.58

Language:

pol

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2019, 13, s. 45-58

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

May 28, 2020

Number of object content hits:

409

Number of object content views in PDF format

417

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104334

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information