Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Znaczenie Biuletynu Informacji Publicznej w zapewnieniu jawności działań administracji publicznej na przykładzie zamówień publicznych

Alternative title:

The importance of Public Information Bulletin (BIP) for realizing transparency of public administration activities in public procurement area

Creator:

Mika, Adam

ORCID:

0000-0003-2778-8507

Subject and Keywords:

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) ; zamówienia publiczne ; administracja publiczna ; przejrzystość

Description:

Tyt. zeszytu: Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych ; Streszcz. art. w jęz. ang.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz (1951- ). Red. ; Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 0524-4544

DOI:

click here to follow the link

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol ; eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, ISSN 0524-4544. Nr 323 (2017), s. 277-287

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2017

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm