Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dlaczego jest tak źle, jeśli jest tak dobrze… Krytycznie o niektórych przepisach polskiej ustawy transplantacyjnej

Alternative title:

Why is it so bad, if it is so good… Critical analysis of the Polish Organ Transplant Act

Creator:

Mazurkiewicz, Jacek   Mazurkiewicz, Jan

ORCID:

0000-0001-5936-9038

Subject and Keywords:

organ transplant   sourcing of organs from a deceased donor   insufficient number of organs for ex-mortuo transplantation   shortcomings of the Polish Organ Transplant Act

Description:

Tyt. zeszytu: Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych   Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

Despite the Polish Organ Transplant Act is considered very advanced, the number of organs sourced from deceased donors in Poland is highly insufficient. We believe that this could be improved by modi­fying the existing Act. In this paper we present our findings and draft proposals for changes of law

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz (1951- ). Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2017

Identifier:

ISSN 0524-4544

DOI:

doi:10.19195/0524-4544.323.13

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, ISSN 0524-4544. Nr 323 (2017), s. 129-149

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdjm