Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Gmina a Ochotnicze Straże Pożarne w wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Alternative title:

Municipality and volunteer fire brigades in executing fire protection tasks

Creator:

Kocowski, Tadeusz (1951- )

ORCID:

0000-0002-4086-8803

Subject and Keywords:

municipal tasks ; volunteer fire brigade ; national rescue and firefighting system

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang. ; Tyt. zeszytu: Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych

Abstract:

One of the public tasks of the municipality are matters of public order and security of citizens and fire protection. In the area of the municipality they were made by volunteer fire brigades assisted in cash by the municipality. Changes in such asystem were caused by the emergence of anational rescue and firefighting system, hence the need to investigate the current model of these relations.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz (1951- ). Red. ; Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2017

Identifier:

ISSN 0524-4544

DOI:

click here to follow the link

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol ; eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, ISSN 0524-4544. Nr 323 (2017), s. 101-112

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2017

Autor opisu:

WR U/PAdjm