PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nowele Justyniana I i Justyna II przeciw kazirodczym małżeństwom w Mezopotamii, Osroenie i Eufratezji

Creator:

Rominkiewicz, Jarosław

ORCID:

0000-0002-2999-8455

Subject and Keywords:

kazirodztwo ; zakaz kazirodztwa ; małżeństwo między bliskimi krewnymi ; prawo rzymskie ; edykt Dioklecjana z 295 r. ; zaratusztrianizm ; Justynian I ; Justyn II ; Mezopotamia ; Osroena ; Eufratezja ; Persja ; nowela 154 Justyniana I ; nowela 2 Justyna II

Abstract:

Niniejsze opracowanie poświęcone jest 154 noweli Justyniana I oraz 2 noweli Justyna II, ustawom cesarskim przeciwko kazirodczym małżeństwom w Mezopotamii, Osroenie i Eufratezji. Tereny te, należące niegdyś do Persji, znajdowały się od wieków pod silnym wpływem perskiej cywilizacji. Jednym z istotnych przejawów perskiej obyczajowości w tych trzech wschodnich prowincjach były endogamiczne małżeństwa zawierane między bliskimi krewnymi: zstępnymi pierwszego stopnia, a także między rodzeństwem. Autor stara się wykazać, że podejmowane przez rzymskich władców próby wprowadzenia egzogamicznego modelu małżeństwa na tym obszarze okazały się nieskuteczne. Główną tego przyczyną był fakt, że dla wyznających zaratusztrianizm mieszkańców tych ziem małżeństwa między bliskimi krewnymi stanowiły istotny element ich religijnej tożsamości, były bowiem w tej religii zalecane i preferowane.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Pikulska-Radomska, Anna

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-72-4

DOI:

10.34616/23.19.093

Language:

pol ; grc

Relation:

(E-Monografie ; No. 147)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Jarosław Rominkiewicz

Autor opisu:

TK