Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ogólne informacje i konsekwencje wprowadzenia Dyrektywy ATAD w polskiej regulacji prawnej

Alternative title:

Overall information and consequences of implementing the ATAD Directive in the polish legal regulation

Creator:

Domagała, Sebastian

ORCID:

0000-0003-2149-753

Subject and Keywords:

dyrektywa przeciwko unikaniu opodatkowania   kontrolowanie spółek zagranicznych   podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych   podatek od osób fizycznych   podatek od osób prawnych

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Przedmiotem opracowania jest analiza przepisów mających na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania. Przepisy te mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W artykule zdefiniowano pojęcie „konsekwencji wprowadzenia Dyrektywy ATAD” na podstawie stanowisk organów podatkowych. Analizie poddano również wprowadzenie do niemieckiego prawa podatkowego opodatkowania przedsiębiorstw przy kontraktach zagranicznych

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 4/2018, s. 100-112

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwatalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski