Object

Title: Outsourcing w działalności bankowej – wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Outsourcing w działalności bankowej – wybrane zagadnienia

Alternative title:

Outsourcing in banking activities – selected issues

Creator:

Sagan, Marta

ORCID:

0000-0003-1385-2141

Subject and Keywords:

outsourcing   banking activities   banking secrecy  
outsourcing   działalność bankowa   tajemnica bankowa

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Main point of the article is the characteristics of selected issues related to outsourcing in banking activities. The study begins with an explanation of the concept of outsourcing, taking into account the specifics of banking outsourcing and providing the legal basis and genesis of this institution in Polish banking law. Next, the issue of the outsourcing agreement is discussed as an agency agreement. The mode of entrusting data by the bank to an external entity is described and the problems of outsourcing regulations in relation to banking secrecy regulations are also taken into account. In this study, a formal-dogmatic method was used  

Przedmiotem artykułu jest charakterystyka wybranych zagadnień związanych z outsourcingiem bankowym. Opracowanie rozpoczyna się wyjaśnieniem pojęcia outsourcingu, z uwzględnieniem specyfiki outsourcingu bankowego, oraz podaniem podstaw prawnych i genezy tej instytucji w polskim prawie bankowym. Następnie przybliżono zagadnienie umowy o outsourcing jako umowy agencyjnej. Scharakteryzowano tryb powierzenia danych przez bank podmiotowi zewnętrznemu oraz uwzględniono problematykę przepisów dotyczących outsourcingu w związku z przepisami o tajemnicy bankowej. W opracowaniu posłużono się metodą formalno-dogmatyczną

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95988   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 4/2018, s. 71-86

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jul 22, 2019

Number of object content hits:

2 587

Number of object content views in PDF format

2759

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103356

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information