Obiekt

Tytuł: Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego?

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł odmienny:

Is public private partnership a form of development for local government unions?

Autor:

Łubina, Joanna

ORCID:

0000-0002-2672-5072

Opis:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstrakt:

Celem artykułu jest ukazanie roli partnerstwa publiczno-prywatnego1 w procesie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego2 , rozważanego w kontekście lokalnym. Zdefiniowane zostanie samo pojęcie PPP oraz podstawy prawne statuujące jego występowanie na gruncie krajowym. Artykuł ma stanowić próbę odpowiedzi na pytanie o szanse rozwoju jednostek samorządu terytorialnego wynikające z projektów opartych na formule PPP oraz ocenę efektywności ich funkcjonowania. Poza zagadnieniami teoretycznymi w opracowaniu przedstawiony zostanie aspekt praktyczny na przykładzie projektów krajowych. Partnerstwo pomiędzy samorządem terytorialnym a podmiotami komercyjnymi stwarza możliwości efektywnego i racjonalnego zarządzania środkami publicznymi. Celem rozważań jest poddanie instytucji PPP analizie pod kątem możliwości wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego projektów PPP jako instrumentu wspomagającego realizację zasad good governance w zakresie realizacji celów społecznych i dostarczania dóbr publicznych oraz równoczesnego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw

Wydawca:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Współtwórca:

Miemiec, Wiesława. Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Data wydania:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma ; czasopisma online

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95987 ; ISSN 2544-8382

Język:

pol

Powiązanie:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 4/2018, s. 54-70

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Kwatalnik Prawno-Finansowy

Ma odniesienie w:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Prawa dostępu:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-06-15

Data dodania obiektu:

2019-07-22

Liczba wyświetleń treści obiektu:

238

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

285

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103343

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji