Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zbieg odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z odpowiedzialnością karną i karną skarbową

Alternative title:

Coinciding of liability for the infringement of the public finances discipline with criminal and penal-fiscal liability

Creator:

Stawiński, Michał

Subject and Keywords:

dyscyplina finansów publicznych ; odpowiedzialność ; finanse publiczne ; zbieg odpowiedzialności ; odpowiedzialność karna ; odpowiedzialność karna skarbowa

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Przedmiotem artykułu jest analiza przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 ze zm.) regulujących skutki zbiegu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z innymi rodzajami odpowiedzialności represyjnej – odpowiedzialnością karną i karną skarbową. W pierwszej części artykułu omówione zostały przesłanki determinujące zaistnienie zbiegu odpowiedzialności (tożsamości czynów). W szczególności omówiono kwestie związane z porównywaniem znamion czynów odrębnie analizując znamiona podmiotowe, znamiona przedmiotowe, znamiona strony podmiotowej i znamiona strony przedmiotowej. W drugiej części artykułu omówione zostały proceduralne następstwa stwierdzenia zbiegu przepisów. W artykule zwrócono uwagę na to, że aktualna treść przepisów nie wyklucza możliwości dwukrotnego ukarania za tożsamy czyn w różnych reżimach odpowiedzialności represyjnej

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomi

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma ; czasopisma online

Identifier:

ISSN 2544-8382

Language:

pol ; eng

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 2/2018, s. 95-119

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwatalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Uniwersytet Wrocławski