Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wykorzystywanie oleju napędowego do produkcji rolnej a zwrot podatku akcyzowego

Alternative title:

The use of diesel fuel in agricultural production and refund of excise tax

Creator:

Miemiec, Wiesława ; Pest, Przemysław

Subject and Keywords:

akcyza ; podatek akcyzowy ; zwrot podatku ; olej napędowy ; produkcja rolna

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Artykuł analizuje na ile regulacje prawne przyjęte w ustawie z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej pozwalają na realizację założonej funkcji zwrotu, a co za tym idzie – czy projektowana funkcja instytucji zwrotu podatku akcyzowego jest w tym przypadku faktycznie realizowana. Dla ustalenia zbieżności funkcji założonej i realizowanej artykuł bada konstrukcje definicji producenta rolnego jako uprawnionego do zwrotu podatku akcyzowego oraz rzeczywistego wykorzystania oleju napędowego do produkcji rolnej jako przesłanki zwrotu podatku akcyzowego. Przedstawienie i zbadanie instytucji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej prowadziło do następujących wniosków: 1) korzyści z tej instytucji mogą faktycznie osiągać osoby nie będące producentami rolnymi, 2) brak korelacji pomiędzy zwrotem podatku a wykorzystaniem oleju napędowego do produkcji rolnej, 3) możliwość otrzymania zwrotu w sytuacji, gdy dany podmiot nie posiada żadnego urządzenia rolniczego, 4) brak indywidualizacji limitu zwrotu i jego utrzymywanie od 10 lat na tym samym poziomie, 5) brak obowiązku ustalenia kodu oleju napędowego na fakturze VAT

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomi

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma ; czasopisma online

Identifier:

ISSN 2544-8382

Language:

eng ; pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 1/2018, s. 9-22

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwatalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Uniwersytet Wrocławski