Obiekt

Tytuł: Globalism and personalism in the presence of public administration. Legal-administrative study ; Globalizm a personalizm wobec administracji publicznej. Studium prawno-administracyjne

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Globalism and personalism in the presence of public administration. Legal-administrative study  
Globalizm a personalizm wobec administracji publicznej. Studium prawno-administracyjne

Autor:

Blicharz, Jolanta   Zacharko, Lidia

ORCID:

0000-0002-4581-8629   0000-0002-3799-5502

Temat i słowa kluczowe:

globalism   globalization   personalism   public administration   public management  
globalizm   globalizacja   personalizm   administracja publiczna   zarządzanie publiczne

Abstrakt:

Key issues for the successful transformation of public administration relate not so much to the reforms carried out towards its economization, but are also concerned with the issue of whether we will develop a moral vision of the human being for strengthening of socially acceptable behaviors in all spheres of human life. The personalistic norm which reads as follows: "every person deserves affirmation for the sake of herself/himself" should become the basic principle identified mainly with the respecting of ethical standards in the activity of administration, and only then - with the postulate of economic efficiency.  
Zagadnienia kluczowe dla pomyślnych przekształceń administracji publicznej dotyczą nie tyle reform przeprowadzanych w kierunku jej ekonomizacji, ale również tego, czy będziemy rozwijać moralną wizję osoby ludzkiej dla wzmacniania społecznie akceptowalnych zachowań we wszystkich sferach życia ludzkiego. Norma personalistyczna: ,,każdej osobie należna jest afirmacja ze względu na nią samą" winna stać się podstawową zasadą utożsamianą przede wszystkim z przestrzeganiem standardów etycznych w działaniu administracji, a w dalszej dopiero kolejności – z postulatem efektywności ekonomicznej.

Miejsce wydania:

Wroclaw

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Monarcha-Matlak, Aleksandra. Rec.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:97056

DOI:

10.34616/23.19.072

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 146)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

25 paź 2021

Data dodania obiektu:

28 paź 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 070

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1343

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103107

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji