Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uprawnienia interwenienta w postępowaniu karnym skarbowym

Creator:

Zajcew-Szwaj, Mirosława

ORCID:

0000-0002-3169-2025

Subject and Keywords:

interwencja   uprawnienia interwenienta   prawo karne skarbowe

Abstract:

Artykuł przedstawia uprawnienia interwenienta w prawie karnym skarbowym. Instytucja interwencji jest szczególną konstrukcją, która nie ma odpowiednika w postępowaniu karnym. Artykuł opisuje koncepcję interwencji, terminy i formy jej zgłoszenia oraz prawa interwenienta, których interes proceduralny polega na zapobieganiu przepadkowi przedmiotów, do których ma on prawo. Wskazuje się, że obecne przepisy powinny zostać doprecyzowane.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.092

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mirosława Zajcew-Szwaj