Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo oskarżonego do obrony na tle przepisów polskiego i niemieckiego procesu karnego

Creator:

Skalska, Katarzyna

ORCID:

0000-0001-7968-8861

Subject and Keywords:

kodeks postępowania karnego ; kodeks karny ; oskarżony ; obrona ; prawo do obrony ; prawo karne ; adwokat ; obrońca ; analiza ; porównanie ; podobieństwa ; różnice ; polskie prawo karne ; niemieckie prawo karne

Abstract:

Tematem artykułu jest prawo oskarżonego do obrony w procesie karnym na tle przepisów polskiego prawa karnego (k.p.k) i niemieckiego prawa karnego Strafprozessordnung (StPO). Wnikliwej analizie poddano art. 6 k.p.k. oraz art. 137 StPO, celem wykazania podobieństw oraz różnic w obowiązujących przepisach na terenie Polski oraz Niemiec. Interpretacja powyższych przepisów została dokonana metodą analityczną i porównawczą, opartą na poglądach polskiej i niemieckiej doktryny prawa karnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec. ; Kwieciński, Adam. Red. ; Helios, Joanna. Red. ; Jedlecka, Wioletta. Red.

Date issued:

2019

Identifier:

ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.089

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; No. 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Katarzyna Skalska