Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej w systemie środków karnych

Creator:

Rawecki, Aleksander

ORCID:

0000-0002-2236-5938

Subject and Keywords:

środki karne   wykonywanie środków karnych   zakaz zajmowania określonego stanowiska

Abstract:

Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia roli środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej w systemie środków karnych. Autor wskazuje na podstawowe elementy środka karnego, jego przesłanki, funkcje w systemie środków karnych. Poddana zostaje również w wątpliwość spójność systemu wobec możliwej jednoczesnej aktualizacji fakultatywnego do orzeczenia środka karnego a z mocy prawa aktualizującego się zakazu z art. 18 § 2 k.s.h.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.088

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Aleksander Rawecki