Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sylwetka skazanego za przestępstwo z art. 197-203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. Raport z badań

Creator:

Kunaj, Malwina

ORCID:

0000-0002-2097-0122

Subject and Keywords:

przestępstwa na tle seksualnym ; zaburzenia preferencji seksualnych ; zakład karny ; kara pozbawienia wolności ; system terapeutyczny

Abstract:

Niniejsza praca koncentruje się na przedstawieniu sylwetki przeciętnego skazanego za przestępstwa popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, odbywającego orzeczoną z powodu popełnienia tego przestępstwa karę pozbawienia wolności. Prezentacja opiera się na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych na aktach 30 skazanych, osadzonych w Zakładzie Karnym w Oleśnicy. Nadto analizie zostały poddane kwestie związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności wobec tej grupy skazanych. Badania te należy potraktować, jako pilotażowe i cząstkowe. Wobec złożonej problematyki zagadnienia, konieczne są dalsze analizy i badania oparte również na innych dyscyplinach naukowych, w tym przede wszystkim na psychologii, psychiatrii i seksuologii sądowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jedlecka, Wioletta. Red. ; Helios, Joanna. Red. ; Kwieciński, Adam. Red. ; Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.085

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; No. 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Malwina Kunaj