Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sylwetka skazanego za przestępstwo z art. 197-203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. Raport z badań

Creator:

Kunaj, Malwina

ORCID:

0000-0002-2097-0122

Subject and Keywords:

przestępstwa na tle seksualnym   zaburzenia preferencji seksualnych   zakład karny   kara pozbawienia wolności   system terapeutyczny

Abstract:

Niniejsza praca koncentruje się na przedstawieniu sylwetki przeciętnego skazanego za przestępstwa popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, odbywającego orzeczoną z powodu popełnienia tego przestępstwa karę pozbawienia wolności. Prezentacja opiera się na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych na aktach 30 skazanych, osadzonych w Zakładzie Karnym w Oleśnicy. Nadto analizie zostały poddane kwestie związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności wobec tej grupy skazanych. Badania te należy potraktować, jako pilotażowe i cząstkowe. Wobec złożonej problematyki zagadnienia, konieczne są dalsze analizy i badania oparte również na innych dyscyplinach naukowych, w tym przede wszystkim na psychologii, psychiatrii i seksuologii sądowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.085

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Malwina Kunaj