Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problem konstytucyjności zakazu wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci

Creator:

Haligowski, Wojciech

ORCID:

0000-0002-3509-9376

Subject and Keywords:

prawo łowieckie   zakaz wykonywania polowania w obecności/przy udziale dzieci

Abstract:

Praca przedstawia liczne zastrzeżenia natury prawnoustrojowej dotyczące czynu zabronionego - art. 42aa pkt 15 prawa łowieckiego: zakaz wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku życia. Krytyczne uwagi przedstawiono omawiając ustawowe znamiona występku. Zamieszczono informacje o okolicznościach zgłoszenia postulatu ustanowienia zakazu w ustawie i przebiegu prac legislacyjnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.082

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wojciech Haligowski